Hagedesign

Vi prosjekterer og designer bygg og utomhus arealer i en harmonisk helhet. Spennende elementer plassert i anlegget. Vi designer i 3D.

Byggesøknader

Vi er ansvarlig søker for alle typer tiltak, bygg, veger, utomhus. Vi tegner i 3D.

GPS tjenester

 Inn og utmåling av tiltak, bygg, veger, rørledninger. FVD dokumentasjon.

Prosjektering

Vi tegner og prosjekterer hytter og hus, veger og utomhusanlegg. Visning  i 3D.

Miljøkartlegging/avfallsplaner

Vi kartlegger og utformer miljøkartlegging ved riving av hus. Vi Utformer avfallsplaner til søknader/tiltak.

Hus og hytter

Vi tegner hus og hytter med  utomhusanlegg. Tegner i 3D. BIM.

Reguleringsplaner

Vi lager reguleringsplaner, detaljplanlegging, planbeskrivelser, planbestemmelser, ROS analyse, plankart.